ल्हो

ल्हो

तमू ल्हो (वर्ग) बारे केही जानकारी

हामी ल्हो (वर्ग) थाहा नभएको तमुहरुको ल्हो (वर्ग) पता लगाउनको लागि “त्ह ल्हो = (घोडा वर्ग) सन् २०१४” सम्पूर्ण तमुमहानुभवहरु हामी तमुहरुको पहिचान दिने सबै तमुहरुले जान्नै पर्ने, बुझ्नै पर्ने महत्वपूर्ण कुरा हो ” ल्हो ” (वर्ग) । तमुको पहिचान दिने ल्हो (वर्ग) थाहा हुन अति आवश्यक भएकोले आफु कुन ल्हो (वर्ग) पर्‍यो ? थाहा […]

तमू ल्होफल (वर्गफल)

छिट्टै प्रकाशित हुदैछ । तपाईहरुको ल्हो (वर्ग) अनुसारको भविष्यवाणी । तमून्युजडटकममा……

  • NFDIN

    NFDIN